Wysyłanie e-sprawozdania ze strony ekrs.ms.gov.pl/s24/

Przechodzimy do strony KRS: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ Logujemy się lub zakładamy nowego użytkownika i klikamy: „Przejdź na stronę główną portalu

Klikamy: „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”

Klikamy: „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”

Dodajemy nowe zgłoszenie

Wpisujemy numer KRS naszej firmy

Po wpisaniu numeru KRS zobaczymy dane naszej firmy oraz, co jest bardzo ważne ,osoby które muszą podpisać za pomocą ePUAP lub Podpisu Kwalifikowanego wszystkie niezbędne dokumenty

- e-Sprawozdanie

- Sprawozdanie z działalności Zarządu

- Protokół ze Zgromadzenia Wspólników

- Uchwały

Klikamy: „Dalej”

W miejsce: „Nazwa robocza zgłoszenia” wpisujemy: Sprawozdanie Finansowe za rok 2018

Podajemy okres za jaki składamy sprawozdanie: 01-01-2018 do 31-12-2018

Jako Rodzaj zgłoszenia: „składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych”

Klikamy: „Dodaj dokument”

Podajemy datę sporządzenia e-sprawozdania (musi być właściwa!!!! jest widoczna w pliku xml)

Wybieramy jakie dokumenty chcemy przesłać do KRS

Wybieramy plik naszego e-sprawozdania lub plik z podpisem ePUAP

W przypadku podpisu (podpisów) ePUAP zapisujemy

W przypadku podpisu kwalifikowanego musimy dodać jeszcze plik z podpisem lub pliki z podpisami

UWAGA!!! W ŻADNYM WYPADKU NIE ZAZNACZAMY: „SPORZĄDZONY ZGODNIE Z MSR” !!!!!

Jeżeli podpisywaliśmy e-sprawozdanie podpisem kwalifikowanym musimy dodać plik „xades” z podpisem lub podpisami i zapisujemy

Teraz możemy dodać pozostałe dokumenty w ten sam sposób :

- Sprawozdanie z działalności Zarządu

- Protokół ze Zgromadzenia Wspólników

- Uchwały

( dokumenty te wymagają podpisu elektronicznego )

Kiedy dodaliśmy wszystkie wymagane dokumenty, zapisujemy i przechodzimy dalej

Potwierdzamy, że wszystkie oryginały dokumentów zostały podpisane, zapisujemy i przechodzimy dalej

Weryfikujemy zgłoszenie

Podpisujemy ostatecznie zgłoszenie podpisem ePUAP lub podpisem kwalifikowanym i klikamy: „Wyślij zgłoszenie do repozytorium DF”

Jeżeli na następnej stronie widzimy taki komunikat, możemy być szczęśliwi :-)))

Na ogół po około 15-30 minutach nasze sprawozdanie będzie widoczne w KRS

Biuro Rachunkowe Wioletta Gądek sp z o.o.