Oferta

Kierujemy do Państwa ofertę w zakresie świadczenia usług księgowo–rachunkowych, kadrowo-płacowych, usług dodatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności usług doradztwa podatkowego. Zapewniamy w pełni profesjonalną i kompleksową obsługę księgową firm. Stosujemy indywidualne podejście do każdego klienta. Jesteśmy elastyczni, a klient ma możliwość dopasowania naszych usług do swoich potrzeb. Dzięki skorzystaniu z naszej oferty zagwarantujecie sobie Państwo komfort i spokój oraz oszczędzicie czas marnowany na wypełnianie papierkowych formalności. My będziemy księgować, Państwo rozwijajcie swoje firmy.

Księgi handlowe

 • Tworzenie indywidualnych planów kont dostosowanych do potrzeb firmy oraz potrzeb informacyjnych i zarządczych;
 • Tworzenie polityki rachunkowości;
 • Weryfikacja dostarczanej dokumentacji;
 • Dekretacja – ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księgach;
 • Zestawienie obrotów i sald;
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych;
 • Zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej;
 • Sporządzanie odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT;
 • Rozliczanie zobowiązań podatkowych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ;
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • Sporządzanie deklaracji, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych;

Oferta kierowana jest do :

 • Księgowość spółek z o.o.;
 • Księgowość spółek jawnych;
 • Księgowość spółek partnerskich;
 • Księgowość spółek komandytowych;
 • Księgowość spółek cywilnych;
 • Księgowość Fundacji;
 • Księgowość Stowarzyszeń;
 • Księgowość podmiotów rozliczających środki z dotacji unijnych;

Księgi podatkowe

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym;
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT;
 • Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L;
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych;

Kadry i płace

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA;
 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych;
 • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów;
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników;
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS;
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników;
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B;
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych;
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;

Ewidencja przychodów (ryczałt)

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym;
 • Prowadzenie ewidencji przychodów , naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT;
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT;
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28;

Usługi dodatkowe

 • Obsługa w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Generowanie plików JPK;
 • Analizy finansowe;
 • Sprawozdania finansowe;
 • Prognozy finansowe;
 • Biznes plan;

Biuro Rachunkowe Doradca Podatkowy Wioletta Gądek