Podpisywanie e-sprawozdania ePUAPem

Przechodzimy na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal aby się zalogować lub zarejestrować

Wybieramy profil zaufany

Logujemy się za pomocą posiadanego loginu i hasła lub przez stronę naszego banku

Przechodzimy do zakładki : Utwórz nowy profil

Podajemy wszystkie wymagane dane firmy, a jako identyfikator najlepiej podać skróconą nazwę firmy

Po utworzeniu nowego podmiotu, w zakładce u góry klikamy : zmień podmiot

Wybieramy firmę dla której chcemy podpisać e-sprawozdanie

Pod naszym nazwiskiem pojawi się identyfikator firmy, przechodzimy do zakładki : zarządzanie kontem

Sprawozdanie finansowe musi zostać podpisane przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji firmy ; zatem w zakładce : Uprawnienia, musimy zaprosić pozostałe osoby do konta danej firmy

Najlepiej żeby ta osoba miała już konto na portalu ePUAP, musimy podać login osoby którą chcemy zaprosić

( nie jest to imię i nazwisko tylko to co po zalogowaniu pojawia się w systemie , np. nazwa , PESEL itp.)

Po wysłaniu zaproszenia, przechodzimy na konto ePUAP osoby zaproszonej i akceptujemy zaproszenie

Przechodzimy z powrotem na profil naszej firmy, gdzie widać już wszystkie osoby wymagane do podpisu e-sprawozdania

Rozpoczynamy podpisywanie e-sprawozdania. Przechodzimy w zakładce „Moja Skrzynka” do zakładki „Robocze” i klikamy „Dodaj plik z dysku”

Wybieramy z dysku nasze e-sprawozdanie i klikamy „Dodaj”

Klikamy na załadowane e-sprawozdanie

Tutaj rozpoczynamy proces podpisywania, wybieramy zakładkę „Podpisz”

W komunikacie zaznaczamy „Tak”

Wybieramy „Podpisz Podpisem Zaufanym”

Sprawdzamy czy są wszystkie wymagane podpisy i klikamy „Pobierz”

Odnajdujemy pobrany przez nas plik (najprawdopodobniej będzie w folderze „Pobrane” lub „Download”)

W pobranym pliku musimy zmienić rozszerzenie z „xml” na „xades”. Klikamy na plik e-sprawozdanie prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Właściwości”. W ramce zmieniamy rozszerzenie na „xades” i zatwierdzamy przyciskiem „OK”

Potwierdzamy że chcemy zmienić rozszerzenie

Mamy gotowy podpisany plik do wysłania

Tak podpisane e-sprawozdanie należy wysłać do KRS za pomocą portalu : https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ (dotyczy podmiotów ujawnionych w KRS)

lub do Krajowej Administracji Skarbowej KAS dla pozostałych podatników za pomocą aplikacji

e-Sprawozdania Finansowe

https://www.podatki.gov.pl/media/4420/e-sprawozdania-1-0-1-0-win.msi

Biuro Rachunkowe Doradca Podatkowy Wioletta Gądek